KONTAKT

Styrelse
Ordförande: Martin Karlsson - 070-215 56 95
Sekreterare: Fredrik Jönsson - 070-521 38 54
Kassör: Karl Rydholm

Klubbdirektör: Fredrik Jönsson
Huvudtränare: Anders Malmberg - 070-086 92 34
Lagledare: Svante Larsson - 073-819 33 10

Kansli
Preben BoIS
Fredrik Jönsson
Bjurholmsplan 19
116 63 STOCKHOLM

E-post
prebenbois@gmail.com

Plusgiro
53 63 32-0

Sponsor?
Vill du sponsra Preben BoIS?
Hör av dig genom någon av ovanstående kontaktvägar!